PULMICORT TURBU 100MCG INH POR 200ADAG

Alkalmazási előírás

 

Pulmicort Turbuhaler 100 mikrogramm/adagbelégzőpor (200 adag)

Pulmicort Turbuhaler 200 mikrogramm/adag belégzőpor (100 adag)

Pulmicort Turbuhaler 400 mikrogramm/adagbelégzőpor (100 adag)

 

Mielőtt elkezdenégyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

·      Tartsa meg a betegtájékoztatót,mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

·      További kérdéseivel forduljonorvosához vagy gyógyszerészéhez.

·      E gyógyszert az orvosszemélyesen Önnek írta fel. A készítményt másoknak átadni nem szabad, mertszámukra ártalmas lehet még abban az esetben is, ha tünetei az Önéhezhasonlóak.

 

Milyen hatóanyagokat éssegédanyagokat tartalmaz?

100 mikrogramm, ill. 200 mikrogramm,ill. 400 mikrogramm budesonidum (mikronizált budezonid) – az eszköz általkimért – ada­gonként.

Nem tartalmaz segédanyagot éshajtógázt.

 

Egy adag gyógyszerpor 100mikrogramm, illetve 200 mikrogramm, illetve 400 mikrogramm mikro­nizáltbudesonidot tartalmaz.

 

A Turbuhaler műanyagporinhaláló eszköz, amelyből a szájon át történő erőteljes belégzés során ke­letkezőlégáramlás juttatja a gyógyszeranyagot a légutakba.

 

Gyógyszerforma

Gyógyszerpor szájon áttörténő belégzés céljára.

 

Hogyan hat ez agyógyszer?

Légúti megbetegedésének oka alégutak gyulladása. A budesonid ún. szteroid-készítmény, amely csökkenti ésmegelőzi ezt a gyulladást.

Amikor Ön az inhaláló eszközszájrészén keresztül mély lélegzetet vesz, a belélegzett levegővel együtt agyógyszert is a tüdejébe szívja. (Az inhalációs eszközre vonatkozó "Használatiutasítás" a betegtá­jékoztató végén található.)

 

Mire való ez agyógyszer?

A Pulmicort Turbuhalertüdőasztma kezelésére szolgál felnőtteknek, és gyermekeknek.

 

A megfelelő hatás eléréseérdekében rendszeresen kell használni, a kezelőorvos által előírt adagban ésmódon. Nem enyhíti a hirtelen fellépő nehézlégzéses tüneteket.

 

Milyen esetekben nemalkalmazható a készítmény?

·   A gyógyszer nem alkalmazható abudesoniddal szembeni ismert túlérzékenység esetén. Ezért a hatóanyaggal, vagymás gyógyszerrel szembeni ismert túlérzékenységéről tájékoztassa keze­lőorvosát!

·   Bizonyos esetekben csak fokozottóvatosság és szoros ellenőrzés mellett adható ez a gyógy­szer is, ezért akorábbi, illetve fennálló egyéb betegségekről (mint pl. TBC, más éppen fenn­állófertőzés, májproblémák) a gyógyszert rendelő orvost szintén tájékoztassa!

 

·   A kezelőorvost folyamatosan mindenszedett, vagy alkalmazott gyógyszerről tájékoztatni kell, beleértve a vénynélkül vásárolt szereket is. A gyógyszerek bizonyos csoportja – különösen egyesgombás fertőzések kezelésére szolgáló gyógyszerek megváltoztathatják a velükegy időben alkalmazott, így Pulmicort Turbuhaler hatását.

 

·   Ne feledje, ezt a gyógyszertkezelőorvosa Önnek írta fel asztmája kezelésére. Ne használja másképpen, mintahogy azt orvosa javasolja! Ne adja oda másnak kipróbálni

 

 

 

 

Különlegesfigyelmeztetések

 

·   Terhesség és szoptatás ideje alattgyógyszerek alkalmazása csak fokozott óvatossággal tör­ténhet. A tapasztalatokszerint terhes anyák és gyermeküket szoptató anyák kezelése során aPulmicort Turbuhaler nem okozott egészségkárosító hatást sem az anyánál, semgyermekénél. Mégis fontos, hogyha megtudja, hogy gyermeket vár, a bekövetkezettterhességéről minél előbb értesítse tüdőgyógyász kezelőorvosát!

 

Hogyan kell alkalmazniezt a készítményt?

 

·   ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS

Kizárólag orvosi utasításraalkalmazható.

Adagolása egyénre szabott.Gondosan kövesse orvosa utasításait, amelyek esetleg eltérhetnek az etájékoztatóban szereplő információktól.

Ne használja a készítményttöbbször és nagyobb adagban mint ahogyan azt kezelőorvosa előírta. Csak orvosajavaslatára szabad abbahagyni a készítmény alkalmazását, ellenkező esetbenbetegsége súlyosbodhat.

 

A készítmény első használataelőtt kérjük, tanulmányozza át alaposan a betegtájékoztató végén lévő, azinhalációs eszközről szóló Használati utasítás részt is! Mindig kövesse azabban foglalt utasításokat!

 

          Gyermekek lehetőlegfelnőtt felügyelete mellett alkalmazzák a gyógyszerkészítményt,

          mert a kezelésszempontjából nagyon fontos a Turbuhaler megfelelő használata.

 

Ha az orvos másképpen nemrendeli, szokásos adagja:

 

Gyermekeknek 6-7 éveskorban: 100-400 mikrogramm gyógyszernaponta, 2-4 részre elosztva.

A teljes napi adagot be lehetlélegezni egy alkalommal, vagy reggel vagy este.

 

Gyermekeknek 7 éveséletkortól: 100-800 mikrogrammgyógyszer naponta 2-4 részre elosztva.

 

Felnőtteknek: általában 200-800 mikrogramm gyógyszer szükségesnaponta, 2-4 részre elosztva.

Súlyos esetben 1600mikrogramm napi adag alkalmazására is szükség lehet.

 

Az orvos utasítására a teljes napi gyógyszeradag belélegezhető napi egyalkalommal is - vagy reggel, vagy este - attól függően, hogy asztmás tüneteitúlnyomórészt melyik napszakban fordulnak elő.

 

Már az első adag gyógyszerbelélegzése után jobban érezheti magát a beteg. Azonban a teljes hatáseléréséig 1-2 hét szükséges. Akkor is kell a gyógyszert használni, amikortünetei enyhülni látszanak!

 

Ha Ön a Pulmicort Turbuhalermellett még szed szteroid-tablettákat, számítson rá, hogy kezelőorvosahamarosan a tabletta fokozatos elhagyását fogja javasolni. Ezt a tablettaadagjának csökkentése mel­lett, néhány hét vagy hónap alatt lehet elérni.

 

Figyelem! Ha a tablettagyógyszerről belégzéses gyógyszerre történő átállítás során korábbi tünetei,mint pl. gyengeségérzés, izom- vagy ízületi fájdalmak átmenetileg ismétmegjelennének; vagy esetleg más tünetek fordulnának elő : fejfájás, fáradtság,hányinger, hányás – forduljon kezelőorvosához!

 

Mik a túladagolástünetei, és mi ilyenkor a teendő?

Egy alkalommal nagyobbadagban alkalmazott Pulmicort Turbuhaler nem károsítja az egészségét. Hahosszabb időn (hónapokon) keresztül túl nagy mennyiségben használja akészítményt előfordulhat, hogy már mellékhatások tapasztal.

Ha arra gyanakszik, hogytúladagolta a készítményt, forduljon kezelőorvosához!

 

Mit kell tennie, haelfelejtett bevenni egy adagot?

Ha feledékenységből kihagytaa gyógyszer egy adagját, nem szükséges a kihagyott adagot pótolni. Lélegezze bea következő adagot az előírás szerint, amikor az sorra kerül!

 

Figyelem! Feltétlenül forduljon kezelőorvosához, ha tüneteirosszabbodnának a gyógyszer alkalma­zása során, vagy ha a nehézlégzésespanaszok kevésbé csökkennek! Ezek a tünetek ugyanis a betegség súlyosbodását ésa kezelés megváltoztatásának szükségességét jelezhetik.

 

Milyen mellékhatásokfordulhatnak elő?

A készítmény alkalmazásasorán rendszerint nem észlelhető mellékhatás.

Az alábbi tünetekelőfordulásáról vagy egyéb szokatlan tünet észleléséről a kezelőorvosttájékoztatni kell!

Gyakori mellékhatások: enyhe torokirritáció, köhögés, rekedtség, a szájüregés a torok gombás fer­tőzése.

Ritka mellékhatások: bőrpír, esetleg a bőr kisebesedése, nyugtalanság,idegesség és szorongás.

Nagyon ritkán, esetenként általánosabb tüneteket tapasztalhat a beteg, mintpéldául fáradtságérzés, fejfájás, émelygés, hányás.

 

Befolyásolja-e agépjárművezetéshez és gépkezeléshez szükséges képességeket?

A készítmény nem befolyásoljaa gépjárművezetési vagy gépkezelési képességeket.

 

Hogyan kell tárolni agyógyszert?

Legfeljebb 30°C-on tárolandó.

Használat után Turbuhalerremindig vissza kell helyezni a védőkupakot!

A gyógyszert csak acsomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekektőlelzárva tartandó.

 

A forgalomba hozataliengedély jogosultja: AstraZeneca Kft., Törökbálint

 

OGYI-T-2058/01           (PulmicortTurbuhaler 100 mikrogramm/adag: 1 db (200 adag)

OGYI-T-5099/01           (PulmicortTurbuhaler 200 mikrogramm/adag: 1 db (100 adag)

OGYI-T-5100/01          (PulmicortTurbuhaler 400 mikrogramm/adag: 1 db (100 adag)

 

 

A betegtájékoztatóengedélyezésének dátuma: 2007. november 26.

 

 


Melléklet    HASZNÁLATI UTASÍTÁS a Turbuhaler-hez

 

 

 

 

↑ Műanyag védőkupak

 

A Turbuhaler olyan többgyógyszeradagot tartalmazó

porinhaláló eszköz, amelybőla gyógyszer hajtógáz nélkül

adagolható.

Fontos, hogy az eszközönkeresztül mélyen, erőteljesen

lélegezzen be, mivel az ígykeletkező légáramlás juttatja

be a gyógyszerport a tüdőbe,ahol az kifejti majd hatását.                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

A Turbuhaler használataegyszerű. Olvassa el figyelmesen és kövesse a PulmicortTurbuhaler használatáravonatkozó leírást!

 

 

 

1. Csavarja le a külsőműanyag védőkupakot!

 

 
2. Tartsa az inhaláló eszköztfüggőlegesen az adagolócsavarral lefelé (lásd 2. ábra)!

Fordítsa el az adagolócsavartütközésig és vissza, amíg kattanó hangot hall. Ezzel a gyógyszer egy adagja azeszköz adagolóterébe jutott.

 

2.ábra

 

 

3. Lélegezzen ki, mielőtt aTurbuhaler-t a szájához

   illesztené! Sohaselélegezzen ki az inhalálón keresztül,

 

 
   mivel az inhaláló tartalma nedvességreérzékeny!

4. Helyezze a készülék végétóvatosan a fogai közé és zárja

össze az ajkát. Ezután szájon át mélyen és erőteljesenlélegezzen be,

ezzel tudja a gyógyszert a tüdejébe szívni! (Lásd 3.ábra)! Ne használja

a Turbuhalert, ha a szájrésze sérült vagy levált azinhalációs eszköz testéről!

 

3 ábra

 

 

5. Vegye ki az eszközt aszájából és utána lélegezzen ki!

 

6. Ha több mint egy adagotjavasolt az orvos, úgy ismételje meg a belégzést a 2.-5. pont szerint.

7. Használat után ne felejtseel a védőkupakot visszatenni a Turbuhalerre!

 

8. Az előirt gyógyszeradagbevétele után mindig öblítse ki a száját vízzel! Az öblítésre használt vizet nenyelje le!

 

Ne feledje!

Soha ne lélegezzen ki aszájrészén keresztül!

Használat után mindiggondosan helyezze vissza a védőkupakot!

 

Az egy adagban lévő gyógyszermennyisége nagyon kevés. A belégzés során különösebb ízt nem lehet érezni, debiztos lehet abban, hogy a gyógyszer szükséges adagja bejutott a tüdőbe, ha azelőírt utasítás szerint jár el.

 

Tisztítás: Száraz ruhával rendszeresen (hetente)tisztítsa le az eszköz szájrészét!

A tisztításhoz nehasználjon vizet vagy más folyadékot!

 

 

A Turbuhaler gyógyszertartalmának ellenőrzése

 

    

                    1.ábra                                                            2.ábra

 

Amikor az eszköz oldalán levőablakban a piros jelzés először megjelenik, még kb. 20 adag van aTurbuhaler-ben (1.ábra).

 

Ha a piros jelzés eléri azablak alsó szélét, akkor a Turbuhaler-ből több gyógyszer pontosan nemadagolható ki, ezért a készítmény már nem használható (2.ábra).

Beszélje meggyógyszerészével, mit kell tennie a gyógyszerhulladékkal!

 

Figyelem! Az inhalálófelrázásakor hallható hang nem a gyógyszeré, hanem a benne található nedv­szívóanyagé, amely az esetleges nedvességtől óvja az eszközben lévő hatóanyagot.


vissza

medigen®
gyógyszerkereső

Tájékozódjon könnyen, egyszerűen bármilyen gyógyszerről! Elég, ha beolvassa a dobozon található vonalkódot a mobiltelefonja kamerájával, vagy a keresőbe elkezdi begépelni a gyógyszer nevét, a medigen® alkalmazás segítségével.

Medigen okosvény, gyógyszerkereső, gyógyszerrendelés online, online patika, online betegtájékoztató, e-asszisztens

Zsebre teszem a tudást!