Progesterone Exeltis 100 mg kapszula (30x)

Hqrdtemplatetrackchangeshu

Betegtájékoztató:Információk a felhasználó számára

 

ProgesteroneExeltis 100 mg lágy kapszula

Progesterone Exeltis 200 mg lágy kapszula

 

progeszteron

 

Mielőtt elkezdi szedniezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert azÖn számára fontos információkat tartalmaz.

-                Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplőinformációkra a későbbiekben is szüksége lehet.

-                További kérdéseivel forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez.

-                Ezt a gyógyszert az orvos kizárólag Önnek írta fel. Ne adja át akészítményt másnak, mert számára ártalmas lehet még abban az esetben is, ha abetegsége tünetei az Önéhez hasonlóak.

-                Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassaerről kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban felnem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont.

 

A betegtájékoztató tartalma:

 

1.            Milyen típusú gyógyszer a Progesterone Exeltis lágy kapszula és milyenbetegségek esetén alkalmazható?

2.            Tudnivalók a Progesterone Exeltis lágy kapszula szedése előtt

3.       Hogyan kell szedni a Progesterone Exeltis  lágy kapszulát?

4.       Lehetséges mellékhatások

5.       Hogyan kell a Progesterone Exeltis lágy kapszulát tárolni?

6.       A csomagolás tartalma és egyéb információk

 

 

1.            Milyen típusú gyógyszer a Progesterone Exeltis lágy kapszula ésmilyen betegségek esetén alkalmazható?

 

Ezt agyógyszert progeszteron hor­monkezelésbenhasználják.

Progeszteron-hiányhozkap­cso­ló­dó rendel­le­nes­ségek esetén javallt:

·        sza­bá­lytalan ciklusok az ovulációs(peteérési) rendel­le­nes­ségek esetében,

·        menstruáció előtti fájdalom ésrendel­le­nes­ségek,

·        vérzés (vérzés a következők miatt:fibróma, ...),

·        a menopauza kezelésében (az öszt­ro­génterápiához kap­cso­lódva).

 

2.            Tudnivalók a Progesterone Exeltis lágy kapszula szedéseelőtt

 

Ne szedje a Progesterone Exeltislágy kapszulát:

·        ha allergiás a progeszteronra vagy agyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére,

·        ha sú­lyos májbetegségben szenved,

·        ha bár­mi­lyen megmagyarázhatatlanhüvelyi vérzésben szenved,

·        ha aktív, vagyfeltételezett emlő- vagy ivarszervi rákban szenved,

·        ha öszt­ro­génnel (női hor­mon) együtt írják fel, és vérrög van avénájában (trom­bó­zis), például alábaiban (mélyvénás trom­bó­zis) vagya tüdejében (tüdőembólia), vagy ezek valamelyike szerepel a kórtörténetében,

·        ha öszt­ro­génnel (női hor­mon) együtt írják fel, és artériákbanlevő vér­rög által okozott be­teg­sége van, például szívroham, sztrók vagy angina, vagy ezek valamelyikeszerepel a kórtörténetében,

·        ha öszt­ro­génnel (női hor­mon) együtt írják fel, és agyvérzésevan,

·        ha egy ritka, „porfíria” nevű,öröklődő vérbetegségben szenved.

 

 

Figyelmeztetésekés óvintézkedések

A ProgesteroneExeltis lágy kapszula alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával.

 

Figyelmeztetések

 

Ha az alábbihelyzetek közül bármelyikelőfordul Önnél: szív­in­fark­tus, agyérrendszeri rendel­le­nes­ségek,hirtelen sú­lyos fejfájás, látáskárosodás, valamint ha vér­rög van a vénájábanvagy az artériáiban, a gyógyszer szedését abba kell hagyni, és beszélni kell kezelőorvosával.

A ProgesteroneExeltis lágy kapszulákat öszt­ro­gént tartalmazó készítménnyelegyütt is felírhatják, hor­monpótló te­rá­piaként.A kombinált kezeléssela mélyvénás trom­bó­zis (MVT) vagy a tüdőembóliakialakulásának koc­ká­zata megnő.

Vannak arrautaló bizonyítékok, hogy az em­lő­rák kockázata enyhén megemelkedik azöszt­ro­génpótló terápia esetében. Nem ismert, hogy az egyidejűleg alkalmazott progeszteron befo­lyá­solja-ea rák koc­ká­zatát a hor­monpótló te­rá­piát kapó, menopauzán túllévő nőknél.

 

Ez a gyógyszer nem kezeli a spontán korai vetélések mindenesetét. A genetika sérülések miattfellépő vetélésekre (azaz a vetéléseknek többmint a felére) nincs hatással.

Az ajánlott körülményekközött alkalmazott kezelésnek nincs fo­gam­zás­gátló hatása.

 

Óvintézkedések

 

Ezt a gyógyszert az étkezésektől minéltávolabbi időpontban kell bevenni, lehetőleg este, lefekvéselőtt.

-         A hor­monpótló te­rá­piamegkezdése előtt (majd a későbbiekben rendszeres időközönként)minden nőnek orvosi vizsgálaton kell részt venni, ahol az emlők és amedence kli­ni­kai vizs­gálatát el lehet végezni;

-         A Progesterone Exeltis lágy kapszulát nem szabad étkezéssel együttbevenni, hanem lefekvés előtt kell bevenni.

-         A Progesterone Exeltis lágy kapszulát körültekintően kell alkalmazni olyan betegeknél:

-         akik olyanállapotban vannak, hogy állapotukat a fo­­lya­dék-visszatartás sú­lyosbíthatja(azaz például magas vér­nyo­más, szívbetegség, ve­se­be­teg­ség, epilepszia,migrén, asztma);

-         akiknek akórtörténetében dep­resszió, cu­kor­be­teg­ség, enyhe-közepes májelégtelenség,migrén vagy fényérzékenység fordul elő, valamint a szoptatós anyáknál.

 

Egyébgyógyszerek és a Progesterone Exeltis lágy kapszula

Feltétlenül tájékoztassakezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett, valamintszedni tervezett egyéb gyógyszereiről.

Néhány gyógyszerzavarhatja a Progesterone Exeltis lágy kapszula hatását.Ez a következő gyógyszerekrevonatkozik:

  • Epilepszia elleni gyógyszerek (például fenobarbitál, fenitoin és karbamazepin),
  • Tu­ber­ku­ló­zis elleni gyógyszerek (például rifampicin, rifabutin),
  • Gyógynövény készítmények, amelyek orbáncfüvet (Hypericum perforatum) tartalmaznak,
  • Bromokriptin,
  • Cik­lo­spo­rin,
  • Ketokonazol.

A dohányzás ésaz alkohol is zavarhatjaa Progesterone Exeltis lágy kapszula hatását.

 

Terhesség,szoptatás és termékenység

 

Ha Ön terhes vagy szoptat,illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, agyógyszer alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

 

Terhesség

Nagy­mennyi­ségű, terhesnőkkel vonatkozó adat alapján a progeszteron nem okoz fej­lő­dési rendel­le­nes­séget,sem magzati/új­szü­löttkárosodást. Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje megkezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

 

Szoptatás

A progeszteron ki­mu­tat­ha­tó mennyi­sége választódik ki azanyatejbe. A progeszteron szoptatás közben tör­té­nőfelírásának nincs javaslata. De úgy tűnik,hogy a progeszteron szoptatás közben tör­té­nőbevételének nincs káros hatása a babafejlődésére.

 

Termékenység

A gyógyszerneknincs káros hatása a termékenységre.

 

Akészítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükségesképességekre

Az autótvezető és gépet kezelő személyeknél figyelembe kell venni, hogymegvan a koc­ká­zata az álmosságnak és/vagy a szédülésnek, ha ezt a gyógyszertszedik.

 

A ProgesteroneExeltis lágy kapszula szójalecitint tartalmaz

Ha allergiás aföldimogyoróra vagy a szójára, ne szedje ezt a gyógy­szert.

 

 

3.            Hogyan kell szedni a Progesterone Exeltis 100 mg/200 mg lágykapszulát?

 

Az alkalmazás módja

Ezt a gyógyszert csak szájon áttörténő alkalmazásra szánták. Ha intolerancia lép fel (például hányinger,álmosság, szédülés), beszélje meg kezelőorvosával, milyen más te­rá­piás lehetőségek állnakrendelkezésre.

 

A Progesterone Exeltis lágykapszulát az étkezések időpontjától eltérően, lehetőleg este, lefekvés előttkell bevenni.

A gyógyszertmindig a kezelőorvosa által elmondottaknak megfelelően szedje.Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze megkezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

 

Adag

Általában, progeszteron hiányeseteiben az ajánlott adag 200-300 mg naponta, egy vagy két részre elosztva:100 mg reggel, és 100 vagy 200 mg este, lefekvés előtt.

 

Az adag semmilyen esetben semhaladhatja meg a 200 mg egy­szeri bevételt. Ha úgy érzi, hogy a Progesterone Exeltis lágykapszula adagja túl erős, vagy túl gyenge, kérdezze meg kezelőorvosátvagy gyógyszerészét.

 

Az alkalmazás gyakorisága

 

Az Önesetétől függőena kezeléstelőírhatják folyamatoskezelésre, vagy havontanéhány napos ciklusban, és kapcsolódhat öszt­ro­gén kezeléshez.

A kap­szu­lát egy pohár vízzelkell lenyelni, az étkezések időpontjától távol, egy vagy két adagban, azorvosa által előírt kezelésimódtól függően.

 

A kezelés időtartama

A kezelés időtartamát orvosahatározza meg, az Ön esetétől függően.

Az indikáció természetétől,és a kezelés hatékonyságától függően orvosának esetleg meg kell változtatni akezelés időtartamát.

 

Ha azelőírtnál több Progesterone Exeltis lágy kapszulát vett be.

Azonnal lépjenérint­kezésbe orvosával vagy gyógyszerészével.

A túladagolás következő tüneteit ta­pasztalhatja:álmosság, szédülés, eufória vagy fájdalmasmenstruáció.

 

Haelfelejtette bevenni a Progesterone Exeltis lágy kapszulát

Ne vegyen bekétszeres adagot a kihagyott adag pótlására.

 

 

4.       Lehetségesmellékhatások

 

Mint mindengyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nemmindenkinél jelentkeznek.

 

Az alábbimel­lék­ha­tásokat figyelték meg:

-     Gyakorimel­lék­ha­tások (10-ből legfeljebb 1 embert érint­het):

-         a menstruáció megváltozása,a menzesz megszakadása, a menzeszek közötti vérzés,

-         fejfájás.

-          

-     Nemgyakori mel­lék­ha­tások (100-ból legfeljebb 1 embert érint­het):

-         fájdalmas emlő,

-         álmosság, vagy rövidszédülések, amelyek a gyógyszer bevétele után1-3 órával jelentkeznek,

-         emésztőrendszeri zavarok,

-         kiütés, akné,

-         fo­­lya­dék-visszatartás.

 

-     Ritkamel­lék­ha­tások (1000-ből legfeljebb 1 embert érint­het):

-         hányinger,

-         sárgaság,

-         test­súly­változás.

 

-     Nagyonritka mel­lék­ha­tások (10000-ből legfeljebb 1 embert érint­het):

-         a libidó megváltozása,

-         dep­resszió,

-         csalánkiütés,

-         májfoltok,

-         láz,

-         hajhullás,

-         túlzott szőrösödés.

 

Ezek a ­ha­tásokáltalában a túladagolásmiatt lépnek fel.

Ezekben azesetekben orvosa a következőketjavasolhatja:

-     vagycsökkentse a gyógyszer mennyiségét bevételenként,

-     vagyváltoztassa meg a szedésritmusát.

 

Semmilyenesetben ne vegyen be egyszerre a maximális 200 mg-os adagnál többet.

Ha a túladagolástü­neteitől szenved,beszéljen kezelőorvosával, aki újra beállítja az Ön kezelését.

 

Mellékhatásokbejelentése

 

Ha Önnélbármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra isvonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az V.függelékben található elérhetőségeken keresztül.

Amellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél többinformáció álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

 

 

5.       Hogyankell a Progesterone Exeltis 100 mg/200 mg lágy kapszulát tárolni?

 

A gyógyszergyermekektől elzárva tartandó!

A dobozon feltüntetettlejárati idő után ne szedje ezt a gyógyszert. A lejárati idő az adotthónap utolsó napjára vonatkozik.

Legfeljebb 30°C-on tárolandó. A fénytől való védelemérdekében az eredeti csomagolásban tárolandó.

Ne szedje ezt agyógyszert, ha a bomlás látható jeleit észleli. Vigye vissza a gyógyszert gyógyszerészéhez.

 

Semmilyengyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meggyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek azintézkedések elősegítik a környezet védelmét.

 

 

6.       Acsomagolás tartalma és egyéb információk

 

Mit tartalmaz a Progesterone Exeltislágy kapszula?

A készítmény hatóanyaga a progeszteron. Minden kap­szu­la 100 mg illetve 200mg progeszteront tartalmaz.

Egyéb összetevő a finomított sáfrányos szeklice olaj (II-es típus).

A kapszulahéj: zselatin,glicerin és titándioxid.

Kapszulahéj külsejével érintkező nyomokbanelőforduló gyártási segédanyagok: : közepes szén­láncú tri­gli­ce­ridek ésszójalecitin (lásd 2. pont „A Progesterone Exeltis lágy kapszula lecitinttartalmaz”)

 

Milyen a Progesterone Exeltislágy kapszula külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Minden buborékcsomagolás 15 kap­szu­lát tartalmaz.

100 mg-os doboz 30 lágy kap­szu­lát tartalmaz.

200 mg-os doboz 15 vagy 30 lágykap­szu­lát tartalmaz

 

A forgalomba hozatali engedélyjogosultja

Exeltis Magyarország Kft

H-1011 Budapest, Fö u. 14-18. 2.Em.

Magyarország

 

A gyártó

EFFIK

Bâtiment «LeNewton»

9-11 rueJeanne Braconnier

92366 MEUDONLA FORET

FRANCIAORSZÁG

 

vagy

 

Laboratorios LEON FARMA SA

C/ La Vallina s/n

Polígono Industrial Navatejera

Villaquilambre

24008 LEÓN

Spanyolország

 

Ezt agyógyszert az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban az alábbi nevekenengedélyezték:

CsehKöztársaság:        GYNPRODYL 100 mg soft capsules / GYNPRODYL 200 mg softcapsules

Portugália:                    Gosegyne100 mg / Gosegyne 200 mg

Szlovákia:                    Progestanelle100 mg / Progestanelle 200 mg

Magyarország:             ProgesteroneExeltis 100 mg/ Progesterone Exeltis 200 mg

 

Progesterone Exeltis 100mg lágy kapszula

OGYI-T-22786/01               30x                         PVC/PVDC/Albuborékcsomagolásban    

 

Progesterone Exeltis 200mg lágy kapszula  

OGYI-T-22786/02               15x                         PVC/PVDC/Albuborékcsomagolásban

OGYI-T-22786/03               30x                         PVC/PVDC/Albuborékcsomagolásban

 

Abetegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2015. január

 

 


vissza

medigen®
gyógyszerkereső

Tájékozódjon könnyen, egyszerűen bármilyen gyógyszerről! Elég, ha beolvassa a dobozon található vonalkódot a mobiltelefonja kamerájával, vagy a keresőbe elkezdi begépelni a gyógyszer nevét, a medigen® alkalmazás segítségével.

Medigen okosvény, gyógyszerkereső, gyógyszerrendelés online, online patika, online betegtájékoztató, e-asszisztens

Zsebre teszem a tudást!