TRAMADOL VITABALANS 50MG TABLETTA 30X

Version 1

BETEGTÁJÉKOZTATÓ:INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

 

TramadolVitabalans 50 mg tab­let­ta

tramadol-hidroklorid

 

Mielőtt elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa elfigyelmesen az alábbi betegtájé­koztatót, mely az Ön számára fontosinformációkat tartalmaz.

-         Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplőinformációkra a későbbiek­ben is szüksége lehet.

-         További kérdéseivel forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez, vagya szakszemélyzethez.

-         Ezt a gyógyszert az orvos kizárólag Önnek írta fel. Ne adja át akészítményt másnak, mert számára ártalmas lehet még abban az esetben is, hatünetei az Önéhez hasonlóak.

-         Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa errőlkezelőorvosát, vagy gyógyszerészét,. Ez a betegtájékoztatóban fel nem soroltbármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.

 

Abetegtájékoztató tartalma:

1.            Milyen típusú gyógyszer a Tramadol Vitabalans tabletta és milyenbetegségek esetén alkalmazható?

2.            Tudnivalók a Tramadol Vitabalans tabletta szedése előtt

3.       Hogyan kell szedni a Tramadol Vitabalans tablettát?

4.       Lehetséges mellékhatások

5        Hogyan kell a Tramadol Vitabalans tablettát tárolni?

6.       A csomagolás tartalma és egyéb információk

 

 

1.            Milyen típusú gyógyszer a Tramadol Vitabalans tabletta és milyenbetegségek esetén alkalmazható?

 

A tramadol-hidroklorid – aTramadol Vitabalans tabletta hatóanyaga – a központi idegrendszeren keresztülható, ún. ópiát típusú fájdalomcsillapító. Hatását a gerincvelő és az agyspeciális idegsejtjeire hatva fejti ki.

 

A TramadolVitabalans tabletta a mérsékelten súlyos és súlyos fájdalmak kezeléséreszolgáló gyógyszer.

 

 

2.            Tudnivalók a Tramadol Vitabalans tabletta alkalmazása előtt

 

Ne szedje a TramadolVitabalans tablettát:

-       Haallergiás a tramadol-hidrokloridra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt)egyéb összete­vő­ire.

-       Haal­ko­hol, vagy nyugtatószerek - be­le­ért­ve az altatókat, más fáj­da­lom­csil­la­pí­tókatvagy idegcsillapítókat is - hatása alatt áll.

-       Habizonyos, „monoamin-oxidáz inhi­bitor” vagy MAOI gyógyszereket (amelyeket pél­dá­ula dep­resszió ke­ze­lésére hasz­nálnak), vagy linezolid anti­bio­ti­kumot szed,vagy az utolsó két hétben szedett.

-       Haa je­len­legi kezeléssel kellően nem uralt epilepsziában szenved.

-       Gyógyszerfüggőségmegszűntetését célzó kezelés alatt áll.

-       Hasú­lyos vese- vagy májkárosodásban szenved.

 

Figyelmeztetésekés óvintézkedések

A TramadolVitabalans tabletta szedése előtt beszéljen kezelőorvosával vagygyógyszerészével, vagy a szakszemélyzettel:

-         ha függőnek tartja önmagát más fájdalomcsillapítóktól (ópiátok).A tramadolt óvatosan kell alkal­mazni, és csak rövid időre, a más opioid fáj­da­lom­csil­la­pí­tókhozhozzászokott betegeknél;

-         ha Önnek tudatzavara van (úgy érzi, hogy el fog ájulni);

-         ha Ön sokkban van (a hideg verejtékezés a sokk tünete lehet);

-         amennyiben Önnek fokozott koponyaűri nyomással járó betegsége van(pl. a fejét ért ütés vagy agyi rendellenesség következtében);

-         ha Önnek légzészavara van;

-         ha Önnek epilepsziás hajlama, illetve görcskészsége van, vagyvolt a múltban, mivel a tramadol megnövelheti annak koc­ká­zatát, hogy újragörcsei legyenek;

-         amennyiben Önnek máj- vagy veseműködési zavara van.

 

Mielőttelkezdi szedni ezt a gyógyszert, szóljon kezelőorvosának, ha az elő­zők­ben em­lí­tettekközül bár­me­lyik vo­nat­ko­zik Önre.

 

12 évesnélfiatalabb gyermekek nem hasz­nál­hatják ezt a gyógyszert, mivel ennek aterméknek a hatását és biztonságosságát nem igazolták gyermekekben.

 

Epileptikusgörcsöket figyeltek meg az ajánlott dó­zist szedő betegeknél. Ez a koc­ká­zatfokozódik, ha meghaladják az ajánlott maxi­má­lis dó­zist (400 mg).

 

A tramadol néhány emberbenpszichológiai és fizikai függőséget okozhat. A tramadol hatása a tartóshasználatkor gyengébbé válhat, ezért nagyobb adagokra lehet szüksége(tolerancia kialakulása).

A más opioid fáj­da­lom­csil­la­pí­tóktólvaló függ­őségben szenvedő betegek esetében a tramadolt különösen óvatosan éscsak rövid ideig szabad alkal­mazni.

Szóljon kezelőorvosának, ha azelő­zők­ben em­lí­tettek közül bár­me­lyik vo­nat­ko­zik, vagy vonatkozottÖnre.

 

Egyébgyógyszerek és a Tramadol Vitabalans tabletta

Feltétlenül tájékoztassakezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett, valamintszedni tervezett egyéb gyógyszereiről.

 

A Tramadol Vitabalans tablettátne szedje a „monoamin-oxidáz inhi­bitor” vagy MAOI nevű gyógyszerekkel(amelyeket pél­dá­ul dep­resszió ke­ze­lésére hasz­nálnak), vagy ha az utolsókét hétben MAOI-ket szedett.

 

A Tramadol Vitabalans tabletta fájdalomcsillapítóhatását és hatástartamát egyaránt csökkentheti, ha az alábbiakat tar­tal­ma­zó gyógyszereketis szed:

-         karbamazepin (epilepszia elleni szer)

-         pentazocin, nalbuphine vagy buprenorphine (fáj­da­lom­csil­la­pí­tók)

-         ondansetron (rosszullétének megszüntetésére hasz­nálják)

Orvosa fogjamegmondani Önnek, hogy hasz­nál­hatja-e a Tramadol Vitabalans tablettát, ésmilyen dó­zisban.

 

A mel­lék­ha­tásokkoc­ká­zata megnő:

-      Ha a Tramadol Vitabalans tablettát egyidőben szedi nyugtatószerekkel,altatókkal, más fáj­da­lom­csil­la­pí­tókkal, azaz pél­dá­ul morfinnal vagykodeinnel (még köhögéscsillapítóként is) vagy al­ko­hollal. Nagyon álmosnakérezheti magát, vagy úgy érzi, hogy elájul,

-         Ha olyan gyógyszerekkel szedi, amelyek görcsöket okozhatnak (pél­dá­ulantidepresszáns, vagy antipszichotikus gyógyszerek). A görcsök kockázata megnő,ha ezeket a Tramadol Vitabalans tablettával egyidőben alkalmazzák. Kezelőorvosafogja megmondani, hogy alkalmazhatja-e Ön a Tramadol Vitabalans tablettát.

-         Ha bizonyos antidepresszánsokat szed. A Tramadol Vitabalans tablettahatóanyaga köl­csön­ha­tásba léphet ezekkel a gyógyszerekkel, és a kö­vet­ke­zőtü­neteket ta­pasztalhatja: zavarodottság, kontrollálatlan , ritmikusizomösszehúzódások (beleértve a szem körüli izmokat is), nyugtalanság, túlzott izzadás, remegés, túlzás reflexek, fokozottizomtónus, láz

-         Ha a Tramadol Vitabalans tablettát vér­al­va­dás-gátlógyógyszerekkel, azaz pél­dá­ul warfarinnal egyidőben szedi. Megnőhet a vérzéskoc­ká­zata.

 

A TramadolVitabalans tabletta egyidejű bevétele étellel, itallal és alkohollal

A TramadolVitabalans tablettával történő ke­ze­lés ideje alatt nem szabad al­ko­holtinni, mivel hatása felerősödhet.

 

Az ételek nembefo­lyá­solják a Tramadol Vitabalans tabletta hatását.

 

Terhesség, szoptatásés termékenység

Ha Ön terhes vagy szoptat,illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, agyógyszer szedése előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

 

A tramadol terhesség alattiszedésének biztonságosságáról nagyon kevés informá­ció áll ren­del­kezésre. Atramadolt ezért nem szabad szedni a terhesség és a szoptatás ideje alatt.

 

Akészítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükségesképességekre

A TramadolVitabalans tablettának mel­lék­ha­tásai lehetnek, pél­dá­ul álmosság, szédülésés látáskárosodás. Ha ezt ta­pasztalja, ne vezessen autót, vagy ne kezeljengépet.

 

 

3.            Hogyan kell szedni a Tramadol Vitabalans tablettát?

 

A gyógyszertmindig a kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagygyógyszerészét.

 

A dózistfájdalmának intenzitásához és az egyéni fájdalom-érzékenységéhez kelligazítani. Általában a legkisebb, a fájdalmat már csillapító dó­zist kell hasz­nálni.

 

A tab­let­tákaz étkezéstől függetlenül szedhetők.

 

Felnőttekés 12 évesnél idősebb serdülők

A szokásosadag 1-2 tab­let­ta (50 mg vagy 100 mg). A fájdalomtól füg­gő­en a hatás kö­rül­be­lül4-8 óra hosszat tart. Napi 8 tab­let­tánál (400 mg) többet nem szabad beszedni,hacsak orvosa nem rendeli másként.

 

12 évesnélfiatalabb gyermekek

12 évesnélfiatalabb gyermekeknek a Tramadol Vitabalans tabletta alkalmazása nem javasolt.

 

Idősek

Idős (75 évnélidősebb) betegeknél a tramadol ki­ü­rülése késleltetett lehet. Ha ez igaz Önre,kezelőorvosa fogja megmondani, hogy mennyi szünetet kell tartania a tablettákszedése között.

 

Komoly máj-vagy veseproblémában (elégtelenségben) szenvedő/dialízisen lévő betegek

Ha sú­lyosmáj- vagy vesekárosodásban szenved, nem szedheti a Tramadol Vitabalans-t. HaÖnnél a károsodás mértéke enyhe vagy közepes, kezelőorvosa ajánlhatja, hogyritkábban szedje a gyógyszert.

 

A szük­sé­gesnélhosszabb ideig ne szedje a tramadolt. Ha hosszabb ideig fáj­da­lom­csil­la­pí­tóravan szük­sége, orvosa rend­szeresen ellenőrizni fogja, kell-e folytatni aTramadol Vitabalans tabletta szedését, és milyen dó­zist kell alkal­mazni.

 

Ha úgygondolja, hogy a Tramadol Vitabalans tabletta hatása túl erős vagy túl gyenge,mondja el orvosának vagy gyógyszerészének.

 

Ha azelőírtnál több Tramadol Vitabalans tablettát vett be

Ha azelőírtnál több tab­let­tát vett be, azonnal lépjen érint­kezésbe orvosával,vagy menjen a leg­kö­ze­lebbi kórház sürgősségi osz­tályára. A túladagolás tü­neteiközé tartozhat: hányás (rosszullét), vér­nyo­máscsökkenés, gyors szívdobogás,összeesés, ájulás vagy éppen kóma, epileptikus görcsök és légzési ne­héz­ségek.

 

Haelfelejtette bevenni a Tramadol Vitabalans tablettát

Ne vegyen bekétszeres adagot a kihagyott tabletta pótlására.

 

Ha időelőtt abbahagyja a Tramadol Vitabalans tabletta szedését

Amennyiben Ön megszakítja,illetve idő előtt abbahagyja a kezelést, fájdalmai visszatérhetnek. Ha Ön amellékhatások miatt abba kívánja hagyni a kezelést, akkor forduljonkezelőorvosához.

 

A kezelés megszakításarendszerint nem okoz semmilyen megvonási tü­netet. Ritka esetekben azonban néhánybeteg, akik tartósan szedte ezt a gyógyszert, a következő utóhatásokattapasztalhatja: nyugtalanság, szorongás, idegesség, álmatlanság, vagybizonytalansági érzés. Túlzottan aktívak lehetnek, vagy alvási zavaraik, vagygyomorproblémáik lehetnek. Nagyon ritka esetekben pánikrohamok, hallucinációk,szokatlan viszketegség, érzéketlenség vagy fülzúgás fordulhat elő. Emellettnagyon ritkán néhány, a köz­pon­ti ideg­rend­szerhez kap­cso­ló­dó hatástfigyeltek meg, mint például zavarodottság, hallucinációk, a személyiség megvál­tozásai(személytelenedés), a valóság megtapasztalásának zavarai (derealizáció) ésparanoia. Amennyiben Ön a kezelés abbahagyása után e mellékhatások bármelyikéttapasztalja, akkor beszéljen az orvosával.

 

Ha bármilyen további kérdése vana készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagygyógyszerészét.

 

 

4.       Lehetségesmellékhatások

 

Mint mindengyógyszer, így a Tramadol Vitabalans tabletta is okozhat mellékhatásokat,amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

 

Azonnal lépjen érint­kezésbeorvosával, ha a kö­vet­ke­zőket ta­pasztalja:

 • Allergiás re­ak­ci­ó: viszketegség, bőrkiütés, az arc, az ajkak, a nyelv vagy a torok duzzadása, vagy légzési, vagy nyelési ne­héz­ségek, a légutak beszűkülése, meglevő asztma sú­lyosbodása, sokk vagy összeesés,
 • Lelassult légzés – általában akkor, amikor nagy dó­zisú tramadolt vettek be, vagy a tramadolt más, a légzést lelassító gyógyszerrel vették be.

 

Az alábbimel­lék­ha­tások léphetnek fel:

 

Nagyongyakori: (10-ből több, mint 1 beteget érint):

 • Hányinger, szédülés

 

Gyakori:(100-ból 1-10 beteget érint):

 • Fejfájás, álmosság
 • Hányás (rosszullét), székrekedés, szájszárazság
 • Izzadás

 

Nemgyakori: (1000-ből 1-10 beteget érint):

 • Szabálytalan, gyors szívverés, vagy a szív pulzálása, felgyorsult szívritmus, alacsony vér­nyo­más, (külö­nö­sen felálláskor), ez összeeséshez vezethet, hasmenés, émelygés, emésztőrendszeri irritáció (nyo­másérzet a gyomorban, felfújódás)
 • Bőr rendel­le­nes­ségek (azaz pél­dá­ul viszketegség, kiütés, a bőr hirtelen kivörösödése)

 

Ritka (10.000-ből1-10 beteget érint):

 • Lassú szívverés, a vér­nyo­más megnövekedése,
 • Az étvágy változása, csiklandozó bőr-érzet (pl. tűszurkáláshoz hasonló érzés),
 • Reszketés, légzési ne­héz­ség, epileptikus görcsök („görcsök”), koordinálatlan mozgás, izomrángások, elájulás, látászavar, vizelet-ürítési ne­héz­ségek, vizelet visszatartás, izomgyengeség
 • Generalizált allergiás re­ak­ci­ók (pl­. anafilaxis és angioödéma, lásd fent), hallucinációk, zavarodottság, szorongás, alvászavarok és rémálmok, hangulatváltozás (élénkség, lehangoltság), ak­ti­vi­tás-változás (lelassulás, de néha az ak­ti­vi­tás megnövekedése), tudatosság csök­kenése, és kevésbé képes döntéseket hozni, ami a véleményalkotás hibáihoz vezet).

 

Nagyonritka (10.000-ből kevesebb, mint 1beteget érint)

 • Megemelkedett májenzimszintek

 

Gyakoriságanem ismert (a hozzáférhető adatokból nem becsülhető meg):

 • A vércukorszint csökkenése
 • Beszédzavarok
 • Mydriasis (a pupillák kitágulása)

 

A TramadolVitabalans tabletta hasz­nálata során függőség, visszaélés alakulhat ki, bárennek kicsi a veszélye. A le­het­sé­ges tü­netekről a további informá­ciókatlásd a „Ha idő előtt abbahagyja a Tramadol Vitabalans tabletta szedését”pontban.

 

Ha Önnélbármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét,vagy a szakszemélyzetet. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyenlehetséges mellékhatásra is vonatkozik.

 

 

5.       Hogyankell a Tramadol Vitabalans tablettát tárolni?

 

A gyógyszernem igényel speciális tárolási kö­rül­ményeket.

 

A gyógyszergyermekektől elzárva tartandó!

 

A dobozonfeltüntetett lejárati idő (EXP) után ne szedje a gyógyszert.

A lejárati időaz adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

 

Semmilyengyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meggyógyszerészét, hogy a már nem használt gyógyszereit miként dobja el. Ezek azintézkedések elősegítik a környezet védelmét.

 

 

6.       Acsomagolás tartalma és egyéb információk

 

Mit tartalmaz a TramadolVitabalans

-                A készítmény hatóanyaga tramadol hid­ro­klo­rid. Mindegyik tab­let­ta 50mg tramadol hid­ro­klo­ridot tar­tal­maz

-                Egyéb összetevők: mik­ro­kris­tályos cel­lu­lóz, mag­né­zi­um-sztea­rátés nát­ri­um-ke­mé­nyí­tő glikolát (A típus)

 

Milyen a Tramadol Vitabalanskülleme és mit tartalmaz a csomagolás

 

Fehér, kerek, domború,bemetszéssel ellátott tab­let­ta. Át­mé­rője 9 mm.

A tab­let­ták két egyenlő adagokraoszthatók.

 

Kiszerelési egységek:

10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60,100, 150, 200, 250 és 300 db tabletta

PVC/Al buborékcsomagolásban ésdobozban

 

Nem feltétlenül mindegyikkiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

 

A forgalomba hozatali engedélyjogosultja és a gyártó

Vitabalans Oy

Varastokatu 7-9

FI-13500 Hämeenlinna

Finnország

Tel: +358 (3) 615600

Fax: +358 (3) 6183130

 

Ezt a gyógyszertaz EEA tagállamaiban az alábbi nevekkel engedélyezték:

Tramadol Vitabalans(Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Magyarország, Litvánia,Lettország, Norvégia, Lengyelország, Svédország, Szlovénia, Szlovákia).

 

OGYI-T-22315/01      10 x    PVC//Al   buborékcsomagolás

OGYI-T-22315/02      20 x    PVC//Al   buborékcsomagolás

OGYI-T-22315/03      30 x    PVC//Al   buborékcsomagolás

OGYI-T-22315/04     100 x   PVC//Al   buborékcsomagolás

 

Abetegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma:

 

2014. február17.

 


vissza

medigen®
gyógyszerkereső

Tájékozódjon könnyen, egyszerűen bármilyen gyógyszerről! Elég, ha beolvassa a dobozon található vonalkódot a mobiltelefonja kamerájával, vagy a keresőbe elkezdi begépelni a gyógyszer nevét, a medigen® alkalmazás segítségével.

Medigen okosvény, gyógyszerkereső, gyógyszerrendelés online, online patika, online betegtájékoztató, e-asszisztens

Zsebre teszem a tudást!